CFR là gì? Những thông tin liên quan tới CFR

Trong vận chuyển đường biển, CFR là một thuật ngữ vô cùng quen thuộc, liên quan tới cước phí và tiền hàng. Việc hiểu rõ CFR là gì cũng như cách tính giá CFR, điều kiện giao hàng…sẽ giúp các doanh nghiệp có nhiều thuận lợi hơn trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Cùng Dimex Logistics tìm hiểu những thông tin liên quan tới CFS qua nội dung bài viết dưới đây!

CFR Là Gì?

CFR ( Cost and Freight) là 1 trong 11 điều kiện trong thương mại quốc tế, có nghĩa là tiền hàng và cước phí. CFR được áp dụng trong việc vận chuyển đường thủy nội địa và vận chuyển đường biển quốc tế. CFR có 4 cách thể hiện CFR, CNF, C&F, CF, 4 cách thể hiện này là như nhau.

Khi sử dụng điều kiện giao hàng CFR, nếu hàng hóa đã được giao cho người mua ở cảng nhận hàng thì người bán sẽ hết hoàn toàn trách nhiệm. Toàn bộ rủi ro hay những phát sinh trong quá trình vận chuyển sẽ được chuyển qua cho bên mua. Tuy nhiên cước phí vận chuyển vẫn sẽ do bên phía người bán chịu trách nhiệm chi trả.

CFR là gì
CFR là gì trong Xuất nhập khẩu

Giá CFR được tính như thế nào?

Giá CFR được áp dụng cho các sản phẩm nông nghiệp hoặc hóa chất, chất lỏng…. Ngoài ra, một số loại hàng hóa ở dạng rời như dầu, ngũ cốc hay hàng hóa quá khổ vẫn có thể sử dụng CFR để vận chuyển. Tuy nhiên, nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho cả 2 bên, yêu cầu nên có bảo hiểm hàng hóa.

Khi sử dụng CFR, người bán có trách nhiệm ký hợp đồng vận chuyển quốc tế, ngược lại, phía người mua chỉ định về địa điểm chuyển giao trách nhiệm cũng như rủi ro. Tùy vào đàm phán giữa bên bán và bên mua mà trong điều kiện giao hàng sẽ có thêm những yêu cầu cụ thể khác.

Thực tế, giá CFR được tính bằng giá FOB cộng với cước vận chuyển quốc tế từ cảng xuất đến cảng nhập. Giá FOB trong đó chưa bao gồm bảo hiểm và phí vận chuyển hàng hóa tới cảng của bên nhập hàng.

Theo điều khoản CFR tương tự như điều khoản CIF, CFR = CIF – I (Insurance hay bảo hiểm).

Hướng dẫn sử dụng CFR trong Incoterm 2020

Incoterm 2020 đưa ra một số quy định liên quan tới điều kiện sử dụng CFR cụ thể như sau:

Về phương thức vận tải

CFR chỉ được áp dụng đối với hình thức vận tải đường thủy nội địa và vận tải biển quốc tế. Điều kiện này sẽ không phù hợp khi hàng hóa được giao cho bên vận chuyển trước khi hàng hóa được xếp dỡ lên trên tàu.

Chuyển giao hàng hóa và rủi ro

Tiền hàng cũng như cước phí trong CFR sẽ do phía người bán chi trả trước khi giao hàng lên tàu. Cụ thể người bán cần ký hợp đồng và chi trả các khoản phí cần thiết để đưa hàng hóa lên cảng theo đúng quy định.

Trong CFR có 2 cảng quan trọng: cảng đi – nơi hàng hóa được xếp giữ, giao lên tàu và cảng đến. Rủi ro sẽ được chuyển từ cảng đi tới cảng đến khi người bán đã vận chuyển hàng hóa lên tàu cho người mua. Tuy vậy, phía người bán vẫn còn trách nhiệm trong việc ký kết hợp đồng vận tải đưa hàng tới cảng đích. Những rủi ro về mất mát hay hư hỏng hàng hóa sẽ được chuyển giao khi hàng được giao lên tàu.

mô tả về CFR

Chi phí dỡ hàng tại cảng đích

Trong hợp đồng vận chuyển mà phía người bán đã ký kết sẽ bao gồm trong đó cả phần chi phí dỡ hàng tại cảng đi và cảng đến. Trong trường hợp cả 2 bên đã có những thỏa thuận trước đó, người bán sẽ được hoàn trả lại chi phí cũng như cước phí sau khi người mua đã nhận được hàng.

Nghĩa vụ thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

Theo điều kiện CFR, người bán phải có trách nhiệm thông quan xuất khẩu cho lô hàng. Tuy vậy, phía người bán sẽ không có nghĩa vụ phải thông quan nhập khẩu hoặc thông quan quá cảnh tại bất kỳ một nước thứ ba nào mà hàng hóa đi qua, trách nhiệm này thuộc về người mua.

Ngoài ra, người bán cũng không cần phải trả thuế nhập khẩu hoặc các chi phí cần thiết để làm thủ tục thông quan nhập khẩu cho lô hàng đó.

Bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện CFR

Người bán và người mua không bắt buộc phải mua bảo hiểm, cả 2 bên có thể thỏa thuận và mua thêm bảo hiểm nếu thấy cần thiết. Tuy nhiên, việc mua bảo hiểm sẽ đảm bảo những quyền lợi nhất định cho cả 2 bên trong trường hợp hàng hóa xảy ra sự cố, hư hỏng, thất lạc….

Nghĩa vụ của người bán và người mua trong CFR là gì?

Dưới đây là trách nhiệm của phía người bán (xuất khẩu) và người mua (nhập khẩu) tròn CFR:

Người bán

Người mua

Nghĩa vụ chung Cung cấp đầy đủ hàng hóa, hóa đơn thương mại hoặc bất kỳ bằng chứng nào nằm trong hợp đồng đã ký kết. Thanh toán tiền hàng đầy đủ theo đúng quy định trong hợp đồng mua bán hàng hóa.
Giao/

Nhận hàng

Giao hàng hóa lên tàu để vận chuyển với thời gian cũng như cách thức được 2 bên thỏa thuận từ trước. Bắt buộc phải nhận hàng khi hàng hóa đã được người bán giao lên tàu.
Chuyển giao rủi ro Chịu mọi rủi ro cho đến khi hàng hóa được giao lên tàu. Chịu mọi rủi ro kể từ khi hàng hóa được giao lên tàu.
Vận tải Ký hợp đồng với bên vận chuyển để có thể đưa hàng hóa tới điểm giao hàng đã được thỏa thuận trước đó. Người mua không có bất kỳ nghĩa vụ gì về việc lập hợp đồng vận tải hàng hóa.
Bảo hiểm Người bán không bắt buộc phải ký kết hợp đồng bảo hiểm với người mua.  Người mua có quyền lựa chọn mua hoặc không mua bảo hiểm. Tuy nhiên nếu phía người mua yêu cầu thì người người mua chịu mọi rủi ro, chi phí nếu không may có sự cố.
Chứng từ giao hàng/Vận tải Phải cung cấp cho người mua chứng từ vận tải trong khoảng thời gian đã quy định, không được chậm trễ. Chấp nhận những loại chứng từ được nhà bán cung cấp nếu chúng phù hợp với những điều khoản trong hợp đồng.
Thông quan xuất/nhập khẩu (1) Tiến hành và chi trả toàn bộ chi phí có liên quan tới việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu theo quy định tại nước xuất khẩu.

(2) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu nếu người mua yêu cầu.

(1) Hỗ trợ người bán khi người bán yêu cầu làm thủ tục thông quan nhập khẩu.

(2) Tiến hành và trả các khoản phí có liên quan tới việc thông quan hàng hóa được quy định tại nước quá cảnh và nước nhập khẩu.

Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu (1) Người bán phải trả các khoản phí có liên quan tới việc kiểm tra cần thiết để giao hàng lên tàu.

(2) Người bán có nghĩa vụ đóng gói hàng hóa và chịu các khoản phí có liên quan. Bên cạnh đó phải đóng gói và ký mã hiệu hàng hóa phù hợp với phương thức vận tải. 

Người mua không có bất kỳ nghĩa vụ gì với người bán.
Phân chia chi phí (1) Chi phí có liên quan tới hàng hóa cho đến khi được giao lên tàu cho người mua.

(2) Phí vận chuyển và một số chi phí phát sinh liên quan tới vận chuyển hàng hóa.

(3) Chi phí và phụ phí liên quan tới việc hỗ trợ người bán lấy chứng từ.

(4) Chi phí quá cảnh (Nếu nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán đã ký kết).

(1) Chi phí phát sinh có liên quan tới hàng hóa từ khi hàng được giao lên tàu.

(2) Chi phí quá cảnh (trừ trường hợp nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán đã ký)

(3) Nộp thuế, các loại lệ phí, chi phí để làm thủ tục hải quan..

Thông báo cho người mua/người bán Có nghĩa vụ thông báo cho phía người mua khi hàng hóa đã được giao lên trên tàu. Nếu có bất kỳ thông tin hoặc sự cố nào cũng cần thông báo tới phái người mua. Thông báo cho người bán thông tin về thời gian, điểm đến hoặc điểm nhận hàng ở nơi đến.

trách nhiệm người mua và người bán trong cfr

Điểm giống & khác nhau giữa điều kiện CPT và CFR là gì?

CFR và CPT thuộc Incoterms 2023 và có những điểm giống nhau như sau:

Toàn bộ rủi ro khi vận chuyển hàng hóa trên biển đều là do phía người mua phải chịu trách nhiệm.

Người bán thực hiện thông quan xuất khẩu hàng hóa còn người mua thực hiện việc thông quan nhập khẩu hàng hóa.

Người bán cần phải thuê tàu để vận chuyển hàng hóa tới điểm đích nếu được người mua yêu cầu.

Chi phí bốc dỡ đầu ở cảng đi sẽ do người bán chi trả, còn ở điểm đến thì sẽ do người mua chi trả.

Điểm khác biệt giữa điều kiện CPT và CFR là gì?

Điều kiện CFR chỉ được áp dụng cho 2 phương thức vận tải là đường biển hoặc đường thủy nội địa. Còn với điều kiện CPT có thể được áp dụng cho mọi phương thức vận chuyển.

Với CFR, trách nhiệm của người bán sẽ hết khi hàng hóa đã được giao lên tàu. Tuy nhiên với điều kiện CPT, người bán chỉ hết trách nhiệm khi giao hàng cho phía người vận chuyển ở bất kỳ địa điểm nào được yêu cầu, không nhất thiết phải là hàng hóa ở trên tàu.

Trên đây là những thông tin về CFR là gì và một số những lý giải từ Dimex Logistics về điều kiện CFR. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline để được đội ngũ nhân viên giải đáp chi tiết nhất!

 

Hotline: 096 918 73 59

Email: dimexlogistics.contact@gmail.com

Fanpage: Dimex Logistics

Website: dimexlogistics.com

Địa chỉ: 79 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

59 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh